Radju Ghazziela

Radju Ghazziela Ir-radju tal-Komunita Parrokkjali Marija Mtella' s-Sema taz-Zebbug - Ghawdex li jxandar lokalment fuq FM 101.4MHz kif ukoll online ghal dawk kollha minn madwar id-dinja li jixtiequ jzommu kuntatt mar-rahal taz-Zebbug - Ghawdex.

Channel Banner

Recently Played

Gallery

Recent News

About Us

Fir-rahal taz-Zebbug Ghawdex, kien ilu jinhass in-nuqqas ta' holqa li tghaqqad lill-parrocca ma' dawk kollha li ghal xi raguni ma jistghux jattendu ghac-celebrazzjonijiet jew attivitajiet li jigu organizzati mill-istess parrocca. Kien ghalhekk li f'April 2019 instemghet l-ewwel xandira minn Radju Ghazziela, radju ntenzjonat primarjament li jilhaq l-ghan hawn fuq imsemmi, barra li jeduka, jinforma u jiddeverti lil dawk kollha li jaghzlu li jsegwuh, b'mod specjali lill-Ghawdxin Zebbugin.

click here
click here
 

Chat